Record details

Title
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
Statement of responsibility
    Pavel Coufal, František Foltýn, Oldřich Janeček
Author
    Coufal, Pavel
    Foltýn, František
    Janeček, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 5-18, 3 l. obr. příl.
Year
    2000
Notes
    1 obr., 6 fot.
    Anglické, německé a ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    549
    55(1)
    56
Conspectus category
    55
Subject group
    důl
    fauna
    flóra
    geologie regionální
    krušnohorské krystalinikum
    kvartér Českého masivu
    litostratigrafie
    lokalita fosiliferní
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    sběratelství
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhelný revír
    vulkanity Doupovských hor
Geographical name
    Ahníkov (Česko : mineralogická lokalita)
    Čechy (Česko)
    Lom Libouš
    Lom Merkur
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
    Tušimice (Chomutov, Kadaň)
Keyword
    DNT
    Lokalit
    Mineralogické
    Paleontologické
    Zajímavosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012