Record details

Title
    Mineralogické bohatství ložiska Jáchymov
Statement of responsibility
    Vladimír Horák
Other titles
    Mineral wealth of the Jáchymov deposit
Author
    Horák, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 3
Pages
    s. 187-198
Year
    2000
Notes
    1 obr., 9 fot., 5 s.bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    krušnohorské krystalinikum
    krystalinikum
    mineralogie rudní
    parageneze
    rudy U
    žíla rudní
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jáchymov (Karlovy Vary)
Keyword
    Bohatství
    Jáchymov
    Ložiska
    Mineralogické
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012