Record details

Title
    Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína
Statement of responsibility
    Martin Kresáč
Author
    Kresáč, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 3
Pages
    s. 188-193
Year
    2001
Notes
    3 fot., 2 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Subject group
    asociace minerální
    bazalt
    kámen stavební
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    ochrana přírody
    vulkanity Českého středohoří
    zeolity
Geographical name
    ČR-Čechy
    Soutěsky (Děčín)
Keyword
    Děčína
    Lokality
    Mineralogické
    Poměry
    Soutěsky
    Zeolitové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012