Record details

Title
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
Statement of responsibility
    Jaromír Karásek
Other titles
    Mineralogy of silicified weathering products of amphibolite near Dukovany
Author
    Karásek, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 4
Pages
    s. 271-273
Year
    1998
Notes
    2 fot., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    amfibolit
    křemen
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moldanubikum západní Moravy
    parageneze
    silicifikace
    zvětrávání
Geographical name
    ČR-Morava
    Dukovany (Třebíč)
Keyword
    Amfibolitu
    Dukovan
    Mineralogické
    Projevy
    Silicifikace
    Zvětralin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012