Record details

Title
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
Statement of responsibility
    Janka Hradilová, Martin Šťastný
Other titles
    Mineral composition and evolution of the important loess sections in the Czech Republic
Author
    Hradilová, Janka
    Šťastný, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
Pages
    s. 61-62
Year
    1995
Notes
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1994.
Subject group
    eolické sedimenty
    glaciály
    kvartér Českého masivu
    mineralogie jílová
    minerály jílové
    paleoklimatologie
    pleistocén
    prvky stopové
    sedimentace eolická
Subject category
    půdy fosilní
Geographical name
    Česká republika
    Dolní Věstonice (Břeclav)
    Praha-Sedlec
Keyword
    12-243
    34-124
    České
    Důležitých
    Mineralogické
    Pouzdřany
    Praha-sever
    Profilů
    Republice
    Složení
    Sprašových
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012