Record details

Title
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
Statement of responsibility
    Vladimír Čablík, Tomáš Lang, Michal Řehoř
Other titles
    Mineralogical composition of claystone sorbents in North-Bohemian Brown Coal Basin and the impact on adsorbing capacity and reclamation availability
    Mineralogische Zusammensetzung von Tonsteinsorbenten des nordböhmischen Braunkohlenbeckens und deren Einfluss auf Sorptionsvermögen und Nutzung bei der Rekultivierung
Author
    Čablík, Vladimír, 1972-
    Lang, Tomáš
    Řehoř, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 21-27
Year
    2007
Notes
    1 diagr., 2 fot., 6 tab.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    504.06
    549
    552
    553.9
    622.33
Conspectus category
    504
    549
    553
    622
Subject group
    asociace minerální
    důl opuštěný
    jílovec
    ložisko bentonitu
    minerály jílové
    odpady úpravnické
    rekultivace
    sanace biologická
    severočeská pánev
    sorpce
    těžba povrchová
    toxicita
    uhlí hnědé
Geographical name
    Braňany (Most, Most)
    Čechy (Česko)
    Rokle (Chomutov, Kadaň)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Hnědouhelné
    Jílovcových
    Mineralogické
    Pánve
    Rekultivační
    Schopnosti
    Severočeské
    Složení
    Sorbentů
    Sorpční
    Vliv
    Využitelnost
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 5. 2008
Import date
    8. 8. 2012