Record details

Title
    Mineralogické studium převážně RTG amorfních precipitátů z kyselých síranových vod: Vliv sušení a stárnutí precipitátů
Other titles
    Mineralogical study of mostly XRD amorpheus precipitates from AMD
Author
    Filip, Jan
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Geochémia 2004
Pages
    3
Notes
    Akce: 2004 ; Bratislava
Thesaurus term
    AMD
    precipitate
    XRD
Keyword
    Amorfních
    Kyselých
    Mineralogické
    Precipitátů
    Převážně
    RTG
    Síranových
    Stárnutí
    Studium
    Sušení
    Vliv
    Vod
Abstract (in czech)
   Výsledky studia 3 typů vzorků precipitátů z důlních vod ukazují na variabilitu procesů probíhajících během sušení a stárnutí sedimentů v závislosti na počátečních geochemických podmínkách a postupu při zpracování vzorků určených pro mineralogickou analýzu. Během studia čerstvých sedimentů se zdá, že Fe ionty již začínají mít, podle všeho, alespoň lokální magnetické interakce, ale jako celek jsou tyto fáze hluboce neuspořádané. Další studium pomůže poodhalit detaily procesů transformace amorfních HFO do stabilnějších, více krystalovaných fází.
Abstract (in english)
   Výsledky studia 3 typů vzorků precipitátů z důlních vod ukazují na variabilitu procesů probíhajících během sušení a stárnutí sedimentů v závislosti na počátečních geochemických podmínkách a postupu při zpracování vzorků určených pro mineralogickou analýzu. Během studia čerstvých sedimentů se zdá, že Fe ionty již začínají mít, podle všeho, alespoň lokální magnetické interakce, ale jako celek jsou tyto fáze hluboce neuspořádané. Další studium pomůže poodhalit detaily procesů transformace amorfních HFO do stabilnějších, více krystalovaných fází.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012