Record details

Title
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
Statement of responsibility
    Václav Cílek, David Koloušek
Other titles
    Mineralogical exploration in the Bohemian Karst
Author
    Cílek, Václav, jr.
    Koloušek, David
Language
    česky
Source title - serial
    Československý kras
Vol./nr.
    Roč. 41
Pages
    s. 7-24
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Subject group
    Barrandien
    Ca (vápník - 20)
    difrakce rentgenová
    Fe (železo - 26)
    jeskyně
    kras
    kvartér
    mikrosonda elektronová
    minerály
    Mn (mangan - 25)
    Si (křemík - 14)
    terciér
    Ti (titan - 22)
    turon
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Koněprusy
Keyword
    Českém
    Krasu
    Mineralogické
    Výzkumy
Abstract (in czech)
   Článek obsahuje závěry z mineralogického výzkumu Vánoční jeskyně, nové přístupové chodby Koněpruských jeskyní. Byly zkoumány vlastní krasové výplně a sedimentární výplně terciérního a kvartérního stáří. Především se jedná o reziduální kvarcity a četné minerály železa, manganu, titanu a silikátové složky. Drobné paleontologické nálezy nebyly pro ztrátu využity. Použitá metodika je založena na rentgenografické identifikaci vzorků a doplněna výzkumem na mikrosondě JEOL-JXA-50A a disperzním analyzátoru rtg. záření typu EDAX.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012