Record details

Title
    Mineralogické výzkumy v Moldavské jeskyni a Mniší díře ve Slovenském krasu
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti
Vol./nr.
    č. 4
Pages
    s. 8-10
Year
    2000
Notes
    Překlad názvu: The mineralogical research of Moldava Cave and Monk's cave in Slovak Karst
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    birnessite
    karst hydrology
    mineralogy
Keyword
    Díře
    Jeskyni
    Krasu
    Mineralogické
    Mniší
    Moldavské
    Slovenském
    Výzkumy
Abstract (in czech)
   Detailní mineralogický výzkum prokázal spojení jeskynního systému s povrchem planiny.
Abstract (in english)
   The detailed mineralogical research proved the connection of cave system and the surface of limestone plateau.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012