Record details

Title
    Mineralogicko petrografický výzkum malt - část II
Author
    Růžičková, Eliška
    Zeman, A.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Spektra nátěrových hmot
Vol./nr.
    -, č. 3
Pages
    s. 82-84
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Mineralogic and petrographic studies of mortars - part II
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    microscopy
    mineralogy
    mortar
Keyword
    II
    Malt
    Mineralogicko
    Petrografický
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Základem výzkumu malt je mikroskopický výzkum, kterým lze identifikovat složení a původ komponent malt a další parametry. Identifikovat lze hydraulické a pucolánové látky.
Abstract (in english)
   The basic method used in studies of mortars is a microscopic research that enables to find the composition and source of filler and binder components. Characteristics such as hydraulic and pozzuolana quality could be identified.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012