Record details

Title
    Mineralogicko-geochemická charakteristika půd fereto na JV Moravě
Statement of responsibility
    Bohumila Bezvodová
Author
    Bezvodová, Bohumila
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 1987, č. 4
Pages
    s. 420-421
Year
    1988
Notes
    1 tab.
    il
Classfication no.
    549
    550.4
Conspectus category
    549
    550
Keyword
    Charakteristika
    Fereto
    JV
    Mineralogicko-geochemická
    Moravě
    Půd
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012