Record details

Title
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
Statement of responsibility
    Jiří Zimák
Other titles
    Mineralogy of iron ores of the Lahn-Dill type at the locality "Maria Trost" near Heřmanovice
Author
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 63-65
Year
    2001
Notes
    6 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Subject group
    břidlice chloritická
    chemismus minerálů
    devon
    důl opuštěný
    fylosilikáty
    ilmenit
    karbonáty
    magnetit
    mineralogie topografická
    mramor
    rudy Fe
    silesikum
    xenotim
Geographical name
    ČR-Morava
    Heřmanovice (Bruntál)
Keyword
    15-13
    Heřmanovic
    Lahn-Dill
    Lokalitě
    Maria
    Mineralogie
    Pradědem
    Rud
    Trost
    Typu
    Vrbno
    železných
Abstract (in english)
   At the locality "Maria Trost" near Heřmanovice in the northern part of the Vrbno Group, the fragments of iron ores of the Lahn-Dill type were found in the dump material. They comprise laminae of ankerite, magnetite, Fe-chlorite, muscovite, quartz, minor calcite, ilmenite and sulphides. Veinlets of calcite and stilpnomelane occur in the ore. Mentioned phyllosilicates, carbonates, ilmenite and monazite-(Ce) have been characterized by EPMA
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012