Record details

Title
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
Statement of responsibility
    Jiří Zimák
Other titles
    Mineralogy of iron ores of the Lahn-Dill type at the locality "Tvrdkovská leč" near Tvrdkov in the Vrbno Group
Author
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 66-68
Year
    2001
Notes
    4 tab., 2 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Subject group
    chemismus minerálů
    fylosilikáty
    hematit
    karbonáty
    magnetit
    mineralogie topografická
    monazit
    rudy Fe
    silesikum
Geographical name
    ČR-Morava
    Tvrdkov (Bruntál)
Keyword
    14-42
    Lahn-Dill
    Leč
    Lokalitě
    Mineralogie
    Rud
    Rýmařov
    Skupině
    Tvrdkova
    Tvrdkovská
    Typu
    Vrbenské
    železných
Abstract (in english)
   Iron ores of the Lahn-Dill type were mined at several localities near Tvrdkov in the southern part of the Vrbno Group. In the dump material at the locality "Tvrdkovská leč", the fragments of ores composed mainly of quartz, hematite and magnetite were found. Chlorite, calcite, dolomite-ankerite, muscovite and albite also occur in small quantities in the studied ores. A description of their features is given; EPMA data are tabelled
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012