Record details

Title
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Pavel Novotný, Dana Pokorná
Other titles
    Mineralogy of alpine-type veins at locality Hutisko near Vernířovice, Sobotín Amphibolite Massif
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
    Pokorná, Dana
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 256-259
Year
    2000
Notes
    1 obr., 6 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    alpská parageneze
    asociace minerální
    chlority
    hematit
    lokalita mineralogická
    ložisko mastku
    mineralogie topografická
    puklina
    silesikum
    složení
    zeolity
    živce
Geographical name
    ČR-Morava
    Vernířovice (Šumperk)
Keyword
    Alpského
    Amfibolitový
    Hutisko
    Lokalitě
    Masiv
    Mineralogie
    Sobotínský
    Typu
    Vernířovic
    žil
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012