Record details

Title
    Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky
Other titles
    Mineralogy and chemistry of cassiterites and their inclusions from occurrences of the Czech Republic
Author
    Farshad, Farhad
    Losos, Zdeněk
    Mücke, Arno
    Vižďa, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
Pages
    4
Notes
    Akce: 2003/05/28 ; Olomouc
Thesaurus term
    Bohemian Massif
    cassiterite
    crystal chemistry
    ore mineralogy
    trace elements paragenesis
Keyword
    Chemismus
    České
    Inkluzí
    Kasiteritů
    Lokalit
    Mineralogie
    Republiky
Abstract (in czech)
   Na souboru 30 vzorků kasiteritů různé geneze z území ČR byla detailně sledována jejich mineralogie, chemismus a přítomnost a charakter inkluzí.
Abstract (in english)
   Cassiterites of different genesis from the Czech Republic were studied by microscopy, WDX microprobe- and XRD-analyses.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012