Record details

Title
    Mineralogie a geneze kasiteritu z Kovářové u Nedvědice
Other titles
    Mineralogy and genesis of the cassiterite from Kovářová at Nedvědice
Author
    Losos, Zdeněk
    Vižďa, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006
Pages
    3
Notes
    Akce: 2006 ; Olomouc a Karlov pod Pradědem
Thesaurus term
    cassiterite
Keyword
    Geneze
    Kasiteritu
    Kovářové
    Mineralogie
    Nedvědice
Abstract (in czech)
   V práci je popsána mineralogie a chemismus kasiteritu z Kovářové u Nedvědice. Získaná data jsou interpretována vzhledem k dosud neznámé genezi tohoto výskytu. Jde o metamorfně mobilizovaný kasiterit.
Abstract (in english)
   Cassiterite of unknown genesis from Kovářová near Nedvědice is described and chemically charakterized.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012