Record details

Title
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
Statement of responsibility
    Petr Welser
Other titles
    Mineralogy and petrography of the pegmatites from Slavětice in the vicinity of Týn nad Vltavou (Moldanubian, Southern Bohemia)
Author
    Welser, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 42
Pages
    s. 17-24
Year
    2002
Notes
    3 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    549
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    almandin
    analýza petrografická
    apatit
    difrakce rentgenová
    fluór
    leukosom
    metoda prášková
    migmatit
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    pegmatit
    spessartin
Geographical name
    ČR-Čechy
    Slavětice (České Budějovice, Týn nad Vltavou)
Keyword
    Mineralogie
    Pegmatitů
    Petrografie
    Slavětic
    Týna
    Vltavou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012