Record details

Title
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
Statement of responsibility
    Zdeněk Dolníček
Other titles
    Mineralogy and formation conditions of the hydrothermal calcite-barite-chlorite mineralization from Adamov (Brno massif)
Author
    Dolníček, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 90
Pages
    s. 109-120
Year
    2005
Notes
    2 obr., 2 diagr., 2 fot.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 119-120
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    549
    55(1)
Conspectus category
    549
    55
Subject group
    asociace minerální
    baryt
    brněnský masiv
    chlority
    difrakce rentgenová
    elektronový mikroanalyzátor
    geneze
    geologie regionální
    granitoidy
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    kalcit
    metabazit
    pluton
    složení chemické
Geographical name
    Adamov (Blansko, Blansko)
    ČR-Morava
Keyword
    Adamova
    Brněnský
    Hydrotermální
    Kalcit-baryt-chloritové
    Masiv
    Mineralizace
    Mineralogie
    Podmínky
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012