Record details

Title
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
Statement of responsibility
    Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček & David Uhlíř
Other titles
    Mineralogy and formation conditions of the hydrothermal mineralization in picrite from Choryně near Valašské Meziříčí (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Uhlíř, David
    Urubek, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 58, č. 2
Pages
    s. 175-190
Year
    2009
Notes
    2 obr., 3 diagr., 3 fot., 5 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Classfication no.
    549
    55(1)
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    asociace minerální
    chlority
    glaukonit
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    kalcit
    křemen
    pikrit
    prvky stopové
    slezská jednotka
    složení chemické
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geographical name
    Choryně (Vsetín, Valašské Meziříčí)
    Morava severní (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Keyword
    Choryně
    Hydrotermální
    Jednotka
    Karpaty
    Meziříčí
    Mineralizace
    Mineralogie
    Pikritu
    Podmínky
    Slezská
    Valašského
    Vnější
    Vzniku
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012