Record details

Title
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
Other titles
    Mineralogy and conditions of origin of hydrothermal veins at Domašov nad Bystřicí in Nízký Jeseník Mts.
Author
    Dobeš, Petr
    Novotný, P.
    Zimák, J.
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník Mineralogie Českého masívu a Západních Karpat 2002
Notes
    Akce: 2002 ; Olomouc
Thesaurus term
    hydrothermal veins, Moravian-Silesian Culm, chlorite geothermometry, fluid inclusions
Keyword
    Bystřicí
    Domašov
    Hydrotermálních
    Jeseníku
    Lokalitě
    Mineralogie
    Nízkém
    Podmínky
    Vzniku
    žil
Abstract (in czech)
   Hydrotermální žíly různého typu, složení a stáří pronikají variskou flyšovou sekvencí v lomu Domašov nad Bystřicí. Podmínky vzniku žil byly studovány pomocí fluidních inkluzí a chloritové geotermometrie.
Abstract (in english)
   Mineralogy and conditions of origin of hydrothermal veins at Domašov nad Bystřicí in Nízký Jeseník Mts.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014