Record details

Title
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích. Mineralogy and surface morphology of quartz, carbonate and silicate grains in the Dolní Věstonice loess profile
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996
Pages
    s. 2-3
Keyword
    Carbonate
    Dolní
    Dolních
    Frakce
    Grains
    Lehké
    Loess
    Mineralogie
    Mineralogy
    Morfologie
    Morphology
    Povrchová
    Profile
    Profilu
    Quartz
    Silicate
    Sprašového
    Surface
    Věstonice
    Věstonicích
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012