Record details

Title
    Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm) (25-12 Hranice)
Statement of responsibility
    Jiří Zimák
Other titles
    Mineralogy of hydrothermal veins in the quarries near Hrabůvka and Nejdek (in the Moravian-Silesian Culm)
Author
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 106-108
Year
    2000
Notes
    1 obr., 2 tab., 8 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Subject group
    chemismus hornin
    dajka
    flyš
    geologie regionální
    horniny karbonátové
    hydrotermální podmínky
    karbon-spodní
    kulm
    lokalita mineralogická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
Geographical name
    ČR-Morava
    Hrabůvka (Přerov)
    Nejdek (Přerov)
Keyword
    25-12
    Hrabůvky
    Hranice
    Hydrotermálních
    Kulm
    Lomech
    Mineralogie
    Moravskoslezský
    Nejdku
    žil
Abstract (in english)
   Hydrothermal veins composed mainly of carbonates of the dolomite-ankerite series (dolomite and Fe-dolomite), quartz and clacite are abundant in the quarries near Hrabůvka and Nejdek (near the town of Hranice) in the Moravian-Silesian Culm. Albite, chlorite (of the clinochlore-chamosite series) and sulphides (sphalerite, pyrite, chalcopyrite, galena, arsenopyrite) occur in veins at the locality Hrabůvka. Siderite (with 0.4-0.8 weight% ZnO) and exceptionaly barite were found in hydrothermal veins at Nejdek
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012