Record details

Title
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
Statement of responsibility
    Jaromír Tvrdý, Peter Kolesar
Other titles
    Mineralogy of hydrothermal systems and of volcanic sublimates at Kamčatka
Author
    Kolesar, Peter
    Tvrdý, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 147-160
Year
    1998
Notes
    11 obr., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    fumarola
    halogenidy
    mineralogie topografická
    oxidy
    parageneze
    prvky ryzí
    rudy Ag
    rudy Au
    rudy Hg
    rudy Sb
    solfatara
    sulfáty
    telluridy
    vulkanismus
Geographical name
    Dálný východ (Rusko)
Keyword
    Hydrotermálních
    Kamčatce
    Mineralogie
    Sublimátů
    Systémů
    Vulkanických
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012