Record details

Title
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
Statement of responsibility
    Karel Melka, Marcela Svobodová
Other titles
    Mineralogy of pelitic sediments from the fillings accompanying the Štramberk Limestone (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Author
    Melka, Karel, 1930-
    Svobodová, Marcela
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Pages
    s. 115-117
Year
    2004
Notes
    3 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Classfication no.
    549
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    difrakce rentgenová
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    jílovec
    jura-svrchní
    kalcit
    křída-spodní
    minerály jílové
    prachovec
    slezská jednotka
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geographical name
    ČR-Morava
    Štramberk-Kotouč (Nový Jičín, Kopřivnice)
Keyword
    25-21
    Jednotka
    Jičín
    Jílovitých
    Karpaty
    Mineralogie
    Nový
    Sedimentů
    Slezská
    štramberského
    Vápence
    Vnější
    Výplní
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012