Record details

Title
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
Statement of responsibility
    Dalibor Matýsek, Petr Skupien
Other titles
    Mineralogy of Cretaceous aleuropelites of the Bystrý potok section (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Author
    Matýsek, Dalibor, 1960-
    Skupien, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 30-33
Year
    2005
Notes
    3 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    barva
    diageneze
    difrakce rentgenová
    flyšové pásmo Západních Karpat
    fylosilikáty
    jílovec
    karbonáty
    křída
    mangan
    minerály horninotvorné
    oxidy
    prachovec
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geographical name
    ČR-Morava
    Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm)
Keyword
    25-22
    Aleuropelitů
    Bystrý
    Frýdek-Místek
    Jednotka
    Karpaty
    Křídových
    Mineralogie
    Potok
    Profilu
    Slezská
    Vnější
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012