Record details

Title
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
Author
    Cílek, Václav
    Filippi, Michal
    Vylita, T.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 1
Pages
    s. 1-10
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Mineralogy of the Karlovy Vary thermal springs deposits and its basement
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    mineralogy
    thermal springs
Keyword
    Desky
    Karlovarské
    Mineralogie
    Podloží
    Vřídelní
Abstract (in czech)
   Byla studována mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží.
Abstract (in english)
   Mineralogy of the Karlovy Vary thermal springs have been studied.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012