Record details

Title
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
Statement of responsibility
    Václav Cílek, Tomáš Vylita, Michal Filippi
Author
    Cílek, Václav, 1955-
    Filippi, Michal
    Vylita, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 1
Pages
    s. 3-10
Year
    2006
Notes
    5 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    552
    556
Conspectus category
    549
    556
Subject group
    aragonit
    asociace minerální
    brekcie
    dajka
    granit
    hydrotermální alterace
    illit
    kalcit
    kaolinit
    karbonáty
    krušnohorský pluton
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    pramen termální
    rohovec křemitý
    sběratelství
    smektity
    sulfáty
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Karlovy Vary-Vřídlo
Keyword
    Desky
    Karlovarské
    Mineralogie
    Podloží
    Vřídelní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012