Record details

Title
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Jaroslav Reif
Other titles
    Mineralogy of skarn rich in manganese from Vernířovice (North Moravia)
Author
    Reif, Jaroslav
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Vol./nr.
    Roč. 30
Pages
    s. 43-62
Year
    1991
Notes
    4 obr., 13 tab., 9 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Subject group
    amfiboly
    granáty
    křemen
    magnetit
    mineralogie topografická
    minerály
    Mn (mangan - 25)
    moravskoslezská oblast
    silesikum
    skarny
    živce
Geographical name
    ČR-Morava
    Vernířovice (Šumperk, Šumperk)
Keyword
    Bohatého
    Manganem
    Mineralogie
    Skarnu
    Vernířovic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012