Record details

Title
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
Statement of responsibility
    Bohumil Moravec
Author
    Moravec, Bohumil
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 4
Pages
    s. 243-250
Year
    2002
Notes
    1 obr., 5 fot., 28 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál : Svět nerostů a drahých kamenů
Subject group
    aluvium
    asociace minerální
    drahokamy
    kvartér Českého středohoří
    lokalita mineralogická
    ložisko granátů
    mineralogie topografická
    pyrop
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    České středohoří
    ČR-Čechy
Keyword
    Českého
    Mineralogie
    Pyropových
    Středohoří
    štěrků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012