Record details

Title
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
Statement of responsibility
    Ivan Vavřín, Milan Drábek
Other titles
    Mineralogy of fissure fillings of the Melechov Massif
Author
    Drábek, Milan
    Vavřín, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 49-50
Year
    1997
Notes
    1 tab., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    alpská parageneze
    minerály supergenní
    moldanubický pluton
    odpad radioaktivní
    parageneze
    pegmatit
    puklina
    transport roztoků
    zásobník podzemní
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dolní Březinka (Havlíčkův Brod)
    Kamenná Lhota (Havlíčkův Brod)
    Lipnice nad Sázavou (Havlíčkův Brod)
    Melechov
Keyword
    23-12
    Ledeč
    Masivu
    Melechovského
    Mineralogie
    Puklin
    Sázavou
    Výplní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012