Record details

Title
    Mineralogy, Petrography and Geochemistry of Sediments Used in Pollutant Sorption Experiments
Other titles
    Mineralogické, petrografické a geochemické studium sedimentů použitých pro sorpční experimenty
Author
    Koubová, Magdaléna
    Müller, Pavel
    Zeman, Josef
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 78, č. 3
Pages
    6
Year
    2003
Thesaurus term
    soil, lake bottom sediment, sandstone, clay minerals
Keyword
    Experiments
    Geochemistry
    Mineralogy
    Petrography
    Pollutant
    Sediments
    Sorption
    Used
Abstract (in czech)
   Minerální složení vzorků je jedním z důležitých faktorů, ovlivňující sorpční chování sedimentů. Při výzkumu sorpcí těžkých kovů byly detailně mineralogicky, petrograficky a geochemicky studovány referenční vzorky - sorbenty.
Abstract (in english)
   Mineral composition is one of the important factors affecting sorption behaviour of sediment samples. Within the investigation of heavy metal sorptions, reference samples (sorbents) were mineralogically, petrographically and geochemically studied in detail.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014