Record details

Title
    Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia)
Statement of responsibility
    Slávka Andrejkovičová, Jana Madejová, Adriana Czímerová, Igor Galko, Reiner Dohrmann and Peter Komadel
Author
    Andrejkovičová, Slávka
    Czímerová, Adriana
    Dohrmann, Reiner
    Galko, Igor
    Komadel, Peter
    Madejová, Jana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 57, no. 5
Pages
    p. 371-378
Year
    2006
Notes
    9 obr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Classfication no.
    549
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    analýza termická
    analýzy kvantitativní
    difrakce rentgenová
    kapacita výměny kationtů
    ložisko bentonitu
    montmorillonit
    neogén
    smektity
    spektrometrie IR
    vulkanismus
    Západní Karpaty
    zpřesňování struktury
    železo
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Hroznětín (Karlovy Vary, Ostrov)
    Krásný Dvoreček (Chomutov, Kadaň)
    Slovensko
    Stebno (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
Keyword
    Bentonite
    Central
    Chemistry
    Deposit
    Fe-rich
    Lieskovec
    Mineralogy
    Slovakia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012