Record details

Title
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
Statement of responsibility
    Jiří Sejkora, Radek Škoda, Petr Ondruš, Pavel Beran, Ctibor Süsser
Other titles
    Mineralogie akumulací fosfátů oblasti Huberova pně, rudní revír Krásno, Slavkovský les, Česká republika
Author
    Beran, Pavel, 1961-
    Ondruš, Petr
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Süsser, Ctibor
    Škoda, Radek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 51, no. 1-2
Pages
    p. 103-147
Year
    2006
Notes
    42 obr., 49 fot., 31 tab.
    Bibliografie na s. 145-147
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Classfication no.
    549
    553.3/.4
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    fosforečnany
    greizen
    krušnohorský pluton
    lokalita mineralogická
    ložisko fosfátů
    metoda prášková
    mineralizace
    mineralogie topografická
    rudy Sn
    rudy W
    složení chemické
    žíla rudní
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Krásno - Huberův peň (Sokolov, Sokolov)
Keyword
    Accumulations
    Area
    Czech
    District
    Huber
    Krásno
    Mineralogy
    Ore
    Phosphate
    Republic
    Slavkovský
    Stock
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012