Record details

Title
    Minimální počet měřených ukazatelů konečné deformace pro výpočet deformační elipticity (empirický test)
Statement of responsibility
    Radek Melka, Karel Schulmann
Other titles
    Minimum number of measured strain markers for strain ellipse determination (empirical test)
Author
    Melka, Radek
    Schulmann, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 66, č. 5
Pages
    s. 301-306
Year
    1991
Notes
    6 diag.
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    analýza tektonická
    deformace
    experimentální tektonika
    model matematický
Keyword
    Deformace
    Deformační
    Elipticity
    Empirický
    Konečné
    Měřených
    Minimální
    Počet
    Test
    Ukazatelů
    Výpočet
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012