Record details

Title
    Mining, mining waste and related environmental issues in the Czech Republic
Other titles
    Těžba, odpady z těžby a jejich vliv na životní prostředí v České republice
Author
    Rambousek, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2004
Source title - monograph
    G. Jordan and D´Alessandro (eds):Mining, mining waste and related environmental issues: problems anad solutions in Central and Eastern European Candidate Countries - Join Research Centre of the European Commission. Ispra
Thesaurus term
    Mining waste, environment, mining impacts
Keyword
    Czech
    Environmental
    Issues
    Mining
    Related
    Republic
    Waste
Abstract (in czech)
   Situace těžby, jejich následků, český legislativní systém a postavení odpadů z těžby včetně soouvisejících environmentálních dopadů.
Abstract (in english)
   Description of situation with present and former mining activities, mining impact of environme, legacy system and mining waste management in Czech Republic.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014