Record details

Title
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
Statement of responsibility
    Antonín Zeman, Roman Galek, Jiří Jansa
Other titles
    Minor elements in the sulphides of the Miocene sediments of the central part of the Sokolov Basin
Author
    Galek, Roman
    Jansa, Jiří
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 8
Pages
    s. 228-231
Year
    1991
Notes
    2 obr., 1 fot., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    miocén-spodní
    netradiční suroviny
    rudy Co
    rudy Ni
    sedimenty jílovité
    sokolovské souvrství
    sulfidy a sulfosoli
    suroviny netradiční
    zásoby
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Sokolovská pánev
Keyword
    Centrální
    části
    Minoritní
    Miocenních
    Pánve
    Prvky
    Sedimentů
    Sokolovské
    Sulfidech
Abstract (in czech)
   V nadloží hnědouhelné sloje Antonín v centrální části sokolovské pánve se nachází svrchní část sokolovského souvrství spodnomiocenního stáří s proměnlivou mocností od 40 do 150 m. Tvoří ho prachovité a prachovito-karbonátické jílovce, na jejichž stavbě se podílí též siderit, kalcit a analcim. Výzkumem svrchní části souvrství v lomu Družba byla zjištěna poloha jílovců se zvýšenými hodnotami magnetické susceptibility, jejichž hlavním nositelem je feromagnetický minerál greigit, který byl studován v Ústavu nerostných surovin. Na feromagnetické nerosty jsou vázány zvýšené obsahy niklu a kobaltu, jejich kvalitativní i kvantitativní charakteristiky byly přesně stanoveny. Jejich využití by však bylo vzhledem k těžební kapacitě jílovců jen málo významné. Příspěvek je spíše metodickým pokusem o zhodnocení jednoho ze zdrojů prvků v oblasti netradičních surovin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012