Record details

Title
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
Statement of responsibility
    Pavel Vlašímský
Other titles
    Past and present of the Příbram area in the sight of current Czechoslovak mining industry development
Author
    Vlašímský, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 12
Pages
    s. 358-360
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    báňská historie
    Barrandien
    dějiny geologie
    efektivnost využívání surovin
    politika surovinová
    radioaktivní suroviny
    rajonizace
    rudy barevných kovů
    středočeský pluton
    surovinová politika
    suroviny radioaktivní
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Oblast Příbramska
    Příbram
Keyword
    čs
    Důlního
    Minulost
    Průmyslu
    Příbramska
    Přítomnost
    Současného
    Světle
    Vývoje
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá úvahami o historii těžby rud na Příbramsku a jejím významu nejen v ekonomické, ale i sociální a kulturní oblasti. Zmíněná oblast neměla dostatek pracovních příležitostí, takže hornická činnost byla vždy důležitým stabilizačním faktorem ekonomickým, sociálním a demografickým, není zanedbatelný ani dopad v oblasti kulturní. Úplné zastavení báňské činnosti povede k nadměrnému využívání těžených ložisek. V budoucnosti bude nutné hledat jiné formy státní podpory upadající a vylidňující se oblasti jakou je Příbramsko
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012