Record details

Title
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
Statement of responsibility
    Josef Adámek
Other titles
    The Miocene of the Carpathian Foredeep in southern Moravia, geological development and lithostratigraphic classification
Author
    Adámek, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Pages
    s. 9-11
Year
    2003
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Subject group
    facie
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    litostratigrafie
    mapa geologická
    miocén-spodní
    předhlubeň
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    34-12
    34-14
    34-21
    členění
    Geologický
    Hustopeče
    Jižní
    Karpatské
    Litostratigrafické
    Mikulov
    Miocén
    Moravě
    Pohořelice
    Předhlubně
    Vývoj
Abstract (in english)
   Correlation of Lower Miocene sediments of the southern Moravian part of the Carpathian Foredeep is presented and at the same time new lithostratigraphical units are suggested. The major lithofacies are shown in a system of regional correlation of well logs and regional geological cross sections and they demonstrate the distribution of thickness, structures and facies. Set of structural and thickness maps is useful for better understanding of Miocene strata development
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012