Record details

Title
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (Ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
Author
    Bubík, M.
    Kirchner, Karel
    Nehyba, S.
    Otava, J.
    Tomanová, P.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 2006
Pages
    s. 31-34
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/06/1024, GA ČR
    Překlad názvu: Miocene deposits at Brno-Bohunice (hostel of the Faculty Hospital Brno).
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Carpathian Foreedep
    heavy minerals
    microfauna
    Miocene
    sedimentology
Keyword
    Brně-Bohunicích
    Brno
    Fakultní
    Miocénní
    Nemocnice
    Sedimenty
    Ubytovna
Abstract (in czech)
   Dokumentace rozsáhlého odkryvu v Brně-Bohunicích přinesla nové údaje přispívající k poznání plošného rozšíření a litologie miocénních sedimentů v brněnské oblasti. Popsané klastické sedimenty byly ukládány v depresi v krystalickém fundamentu (Brněnský masiv).
Abstract (in english)
   The documentation of a W-E groove has brought new data to the knowledge of areal extent and lithology of Miocene deposits at the Brno region. Described clastic sediments were deposited in the depression of crystalline basement (Brno Massif).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012