Record details

Title
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
Other titles
    Miocene deposits at Brno-Bohunice (hostel of the Faculty Hospital Brno)
Author
    Bubík, Miroslav
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
    Otava, Jiří
    Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14, č. listopad
Pages
    4
Year
    2007
Thesaurus term
    Miocene, Carpathian Foredeep, sedimentology, microfauna, heavy minerals
Keyword
    Brně-Bohunicích
    Brno
    Fakultní
    Miocénní
    Nemocnice
    Sedimenty
    Ubytovna
Abstract (in czech)
   Dokumentace výkopu přinesla nová data o výskytu a litologii miocenních sedimentů v brněnském regionu. Popisované klastické sedimenty se ukládaly v depresích brněnského masivu. Výrazná dominance výskytu staurolitu nad granátem ve spektru průsvitných těžkých minerálů je typická pro písky ottnangu v širší oblasti. Sedimenty obsahují sladkovodní faunu, miocenní mořské foraminifery a redeponované křídové foraminifery coniacu-santonu.
Abstract (in english)
   Miocene deposits at Brno-Bohunice (hostel of the Faculty Hospital Brno)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014