Record details

Title
    Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)
Statement of responsibility
    P. Cizek, L. Kopal, K. Helesicová
Author
    Čížek, Pavel
    Helešicová, Kateřina
    Kopal, Lukáš
Language
    anglicky
Source title - monograph
    AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots
Pages
    s. 65-66
Notes
    1 CD
    V příloze CD celého sborníku
Classfication no.
    550.8
    553.9
Conspectus category
    553
Subject group
    fundament
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    jura
    jura Českého masivu
    karpatská neogenní předhlubeň
    měření seizmické
    miocén
    model trojrozměrný
    past
    pohyb horizontální
    pole plynové
    průzkum ložiska
    příkrov
    vrásnění alpinské
    zásobník podzemní
    zlom
Geographical name
    Dolní Dunajovice (Břeclav, Mikulov)
    Morava (Česko)
Keyword
    Carpathian
    Compressive
    Czechia
    Foredeep
    Miocene
    Moravia
    Southern
    Tectonics
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012