Record details

Title
    Miocene depositional systems and sequence stratigraphy of the Vienna Basin
Statement of responsibility
    Michal Kováč, Ivan Baráth, Mathias Harzhauser, Ivan Hlavatý, Natália Hudáčková
Author
    Baráth, Ivan, 1961-
    Harzhauser, Mathias
    Hlavatý, Ivan
    Hudáčková, Natália
    Kováč, Michal, 1952-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Courier Forschungsinstitut Senckenberg
Vol./nr.
    No. 246
Pages
    p. 187-212
Year
    2004
Notes
    13 obr.
    Bibliografie na s. 209-212
    il.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    cyklus sedimentační
    karotáž
    kontrola tektonická
    mapa izopachová
    miocén
    pánev sedimentační
    profil seizmický
    profil vrtný
    sedimentace deltová
    stratigrafie sekvenční
    subsidence
    terciér
    vídeňská pánev
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Břeclav
    ČR-Morava
    Rakousko-Niederösterreich
    Slovensko
    Týnec (Břeclav, Břeclav)
Keyword
    Basin
    Depositional
    Miocene
    Sequence
    Stratigraphy
    Systems
    Vienna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 10. 2006
Import date
    8. 8. 2012