Record details

Title
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
Statement of responsibility
    Jaroslav Kadlec, Jiřina Čtyroká
Other titles
    Miocene marine sediments redeposited into caves of the middle part of the Moravian Karst
Author
    Čtyroká, Jiřina, 1939-
    Kadlec, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 50-51
Year
    1993
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    biostratigrafie
    devon
    kras
    litologie
    miocén
    moravský devon a spodní karbon
    sedimenty jeskynní
    sedimenty mořské
Subject category
    Moravský kras
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    části
    Do
    Jeskyní
    Krasu
    Miocenní
    Moravského
    Mořské
    Redeponované
    Sedimenty
    Střední
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012