Record details

Title
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
Statement of responsibility
    Slavomír Nehyba, Jiří Otava, Miroslav Bubík, Pavla Tomanová Petrová, Karel Kirchner
Other titles
    Miocene deposits at Brno-Bohunice (hostel of the Faculty Hospital Brno)
Author
    Bubík, Miroslav, 1962-
    Kirchner, Karel, 1951-
    Nehyba, Slavomír
    Otava, Jiří, 1950-
    Tomanová Petrová, Pavla
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 31-34
Year
    2007
Notes
    3 obr., 2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    552
    562/569
Conspectus category
    552
Subject group
    biostratigrafie
    fauna
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    křída
    litofacie
    miocén
    neogén
    odkryv umělý
    paleontologie
    redepozice
    sedimentologie
    sedimenty jezerní
    sedimenty mořské
Subject category
    sedimen
Geographical name
    Bohunice (Brno, Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    24-34
    Brně-Bohunicích
    Brno
    Fakultní
    Ivančice
    Miocenní
    Nemocnice
    Sedimenty
    Ubytovna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012