Record details

Title
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík, Slavomír Nehyba, Pavla Petrová, Oto Pospíšil
Other titles
    Miocene deposits in the HVS-2 Borehole in the area of the SAKO a.s. Incinerator Plant in Brno-Líšeň
Author
    Bubík, Miroslav, 1962-
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla
    Pospíšil, Oto
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 32-35
Year
    2006
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Classfication no.
    551.7
    552
    912
Conspectus category
    55
    552
    912
Subject group
    analýza petrografická
    Foraminifera
    geologie regionální
    horniny klastické
    karpatská neogenní předhlubeň
    litofacie
    mapa geologická
    miocén
    redepozice
    sedimentace kontinentální
    terciér
    těžké minerály
    vrt průzkumný
Geographical name
    Brno-Líšeň
    Morava (Česko)
Keyword
    24-43
    Areálu
    Brně-Líšni
    HVS-2
    Miocenní
    SAKO
    Sedimenty
    Spalovny
    Šlapanice
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012