Record details

Title
    Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
Statement of responsibility
    Zdeněk Novák, Miroslav Bubík
Other titles
    Miocene filling of the Žabovřesky Depression in the light of new results from the borehole Žabovřesky HV-100
Author
    Bubík, Miroslav
    Novák, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 35-37
Year
    1995
Notes
    1 tab., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    baden
    karpatská neogenní předhlubeň
    mikrofosílie
    miocén
    paleoekologie
    profil vrtný
    těžké minerály
Geographical name
    Brno-Žabovřesky
    ČR-Morava
Keyword
    24-32
    Brno
    HV-100
    Kotliny
    Miocenní
    Nových
    Poznatků
    Světle
    Vrtu
    Výplň
    Žabovřeské
    Žabovřesky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012