Record details

Title
    Miscellanea micropaleontologica II/1 (Variant.)
Other titles
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    IV. mikropaleontologický seminář Hodonín 1.-2.10.1986
    Konodonti ze strukturního vrtu Jablůnka-1
    Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace
    Radiolárie barrandienského středního devonu
    Spodnokarbonské radiolárie lokality Mokrá