Record details

Title
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
Statement of responsibility
    Žáková E., Korecký J.
Author
    Korecký, Jiří
    Žáková, Eva
Language
    anglicky
Source title - monograph
    13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts
Pages
    s. 130
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    andezit
    konference
    kontrola litologická
    krystalová struktura
    minerály jílové
    minerály smíšených struktur
    rudy Ag
    rudy Au
    stratovulkán
    Západní Karpaty
Geographical name
    Banská Štiavnica (Slovensko)
    Slovensko
Keyword
    Banská
    District
    Layer
    Minerals
    Mixed
    Ore
    Štiavnica
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012