Record details

Title
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
Statement of responsibility
    Karel Žák, Radoslava Schmelzová, Jaroslav Hlaváč, Libor Gottfried, Radim Urbánek, Jiří Bruthans, Ivo Světlík, Martin Majer
Other titles
    Water Mill in Koda - natural, historical and technical factors
Author
    Bruthans, Jiří
    Gottfried, Libor
    Hlaváč, Jaroslav
    Majer, Martin, 1973-
    Schmelzová, Radoslava, 1959-
    Světlík, Ivo
    Urbánek, Radim, 1967-
    Žák, Karel, 1957-
Language
    česky
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 33
Pages
    s. 5-20, obálka s. 1-2
Year
    2008
Notes
    1 obr., 4 fot. v textu, 3 fot. na obálce, 1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Classfication no.
    551.7
    556
Conspectus category
    004.3
    55
    72
Subject group
    archeologie
    datování C14
    historie
    holocén
    hydrochemie
    hydrologie krasová
    kámen stavební
    kras
    kvartér Českého masivu
    Mollusca
    ochrana přírody
    pěnovec
    pleistocén-svrchní
    pramen krasový
    puklina ve stavbě
    sedimentace recentní
    sedimenty karbonátové
    stavby
    stratigrafie
    vydatnost
    vyvěračka
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Koda (Beroun, Beroun)
Keyword
    Aspekty
    Historické
    Kodě
    Mlýn
    Přírodovědné
    Technické
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012