Record details

Title
    Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Other titles
    Young basaltic rocks penetrating the Čistá-Jesenice pluton
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 66, č. 3
Pages
    s. 141-150
Year
    1991
Notes
    4 obr., 2 tab., 4 pl. + 4
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    analýza hornin
    bazalt
    bazika
    chemické vlastnosti
    čistecko-jesenický masiv
    neovulkanity Českého masivu
    ochrana přírody
    petrofyzika
    západočeský pluton
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kračín
    Tis u Blatna
Keyword
    Bazaltoidy
    čistecko-jesenickým
    Mladé
    Plutonem
    Prorážející
Abstract (in czech)
   Ve srovnání s ostatními částmi české neovulkanické alkalické provincie je všech pět výskytů tvořeno relativně drobnými tělesy. Nový výzkum dokázal, že každé těleso má jinou formu vystupování na povrch (žíly, stratovulkán, lávový příkrov). Mimořádně nízký je index explozivity, kromě jedné lokality se vulkanoklastické sedimenty neobjevují. V bazaltoidech nebyly nalezeny lherzolitové nodule, zato xenolity granitů nebo jejich živců nejsou vzácností. Na závěr je diskutován eventuální užitkový a ekologický význam bazaltoidních lokalit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012